Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene

Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030. Helt siden oljen, det svarte gullet, ble oppdaget i Gulf-regionen har samtlige GCC-land opplevd rask befolkningsøkning og økonomisk vekst. Denne konstante veksten har forårsaket vanskeligheter i de fleste sektorer som befatter seg med infrastruktur og byplanlegging. Noen av dem er opplagte, som trafikkorkene i rushtiden på veiene i de største GCC-byene, mens andre ikke er direkte synlige for den gjennomsnittlige turisten eller observatøren utenfra. 20170209_graf-606.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press Et kroneksempel er vann- og avløpsvannhåndteringen. Med mindre du bor i nærheten av et vann- og avløpsanlegg. Lokalbefolkningen er eksponert for en betydelig trafikk av lastebiler som frakter rått avløpsvann til anlegget fra en lang rekke steder. Dette skyldes at store deler av Gulf-regionen mangler en fullgod infrastruktur for oppsamling av avløpsvann. I tillegg drives mange av anleggene med konstant overkapasitet eller er ganske enkelt utdatert, noe som medfører alvorlige luktproblemer. Avhengig av vindretningene kan dette være en stor utfordring for byer og tettsteder som befinner seg i nærheten av anleggene.

Emiratet Abu Dhabi svar på utfordringen Emiratet Abu Dhabis første vann- og avløpsanlegg ble bygget i 1973 med en døgnkapasitet på kun 4545 m3. På grunn av den raske befolkningsveksten ble et nytt anlegg ferdigstilt i Mafraq bare ni år senere, med en døgnkapasitet på 100 000 m3. 15 år senere, i 1997, ble Mafraq-anleggets døgnkapasitet tredoblet til 320 000 m3, tilstrekkelig til å betjene en befolkning på 900 000 personer. Annethvert år frem til 2003 ble anlegget oppgradert for å håndtere det økende behovet. I tillegg har Abu Dhabi bygget et anlegg i Al Ain-oasen. Rundt 2008 la regjeringen i Abu Dhabi ut på den ambisiøse reisen mot 2030. Befolkningen er forventet å passere seks millioner innen 2030, og regjeringen er i full gang med å forberede emiratets vann- og avløpsinfrastruktur. Prosjektet omfatter blant annet Strategic Tunnel Enhancement Program (STEP) og ytterligere fire vann- og avløpsanlegg, som til sammen utvider døgnkapasiteten til mer enn 800 000 m3. Vann- og avløpsanleggene har blitt bygget i et slags offentlig-privat-samarbeid (OPS), i form av bygge-drive-overføre-kontrakter (BOT). To av anleggene drives av et konsortium som består av Veolia, Bessix og de lokale myndighetene, mens de to andre drives av et konsortium som består av Kuwait-baserte Kharafi National og lokalmyndighetene. Den problematiske balansen mellom tilbud og etterspørsel er synlig i alle GCC-landene og fikk i tillegg oppmerksomhet i Chowdhury of Bluefield Research i 2013. Flaskehalsen i oppsamlingen av avløpsvann i Abu Dhabi vil bli historie når STEP-prosjektet settes i full drift innen 2019, men i andre emirater og GCC-land er byggeprosjektene bare så vidt i gang eller forventes lagt ut på anbud i løpet av nærmeste fremtid. 20170209_graf-606-2.jpg
Kilde: Chowdhury 2013, FAO, Economic and Social Commision for Western Asia, Bluefield Research

 Høy aktivitet og stort markedspotensial Konseptet som ble benyttet i Abu Dhabi, byggingen av en hovedtunnel til hovedavløpsrøret og plasseringen av vann- og avløpsanlegget utenfor byen, har blitt kopiert av andre emirater og GCC-land. I Dubai ble for eksempel arbeidet på to avløpstunneler nylig påbegynt, i tillegg til at de to eksisterende vann- og avløpsanleggene oppgraderes og et nytt vann- og avløpsanlegg bygges i Jebel Ali. Det nye vann- og avløpsanlegget, som etter planen settes i drift i 2019, er prosjektert for å håndtere behovet frem til 2025, da en utvidelse av anlegget er planlagt. Qatar har påbegynt arbeidet på et nytt vann- og avløpsnett med utgangspunkt i strategien Inner Doha Re-sewerage Implementation Strategy (IDRIS), men prosjektet ble lagt på is i 2016. Det opprinnelige konseptet omfattet en enorm dyptunnel for oppsamling av avløpsvann. Det er uklart når arbeidet på hovedavløpstunnelen tas opp igjen, men det er trolig at andre deler av det omfattende IDRIS-prosjektet vil skyte fart i 2017, og dessuten omfatte flere vann- og avløpsanlegg og infrastrukturprosjekter. Kuwait la ut et nytt vann- og avløpsanlegg i Umm Al Haymann på anbud i 2016. Anbudskonkurransen omfattet også noe arbeid på vann- og avløpsinfrastrukturen. Vann- og avløpsmyndighetene i Oman er under kraftig omlegging, noe som sannsynligvis vil forsinke kunngjøringen av anbudskonkurransen som var forventet i 2017. Imidlertid er flere prosjekter under planlegging, og regjeringen akter å koble alle husstander i Oman til vann- og avløpinfrastrukturen innen 2020. Også i Saudi-Arabia, regionen største marked, er flere prosjekter under oppseiling. En lang rekke prosjekter i vann- og avløpssektoren, som også omfatter renseanlegg og særlig infrastruktur for oppsamling av avløpsvann, er forventet lagt ut på anbud 2017.

Massiv utvikling i høyt tempo – Sett under ett foregår det en massiv utvikling i høyt tempo i GCC-landenes infrastruktur for behandling av avløpsvann, påpeker Benedikt Pilscheur, Green Business Norways regiondirektør i Gulf-regionen – Konseptet med en hovedtunnel som mater to eller tre renseanlegg utenfor byene, er imidlertid ikke den ultimate løsningen, selv om den er planlagt eller implementert flere steder. Det at IDRIS-prosjektet nå er satt på vent, kan innebære en endring i tilnærmingsmåten. Det gjenstår å se om prosjektet fortsetter som før, eller om myndighetene i Qatar legger om kursen og velger en desentralisert løsning. Oman er dessuten et eksempel på et desentralisert nett, den spredte bosettingen tatt i betraktning. Konklusjonen er at vann- og avløpsmarkedet i Gulf-regionen ser svært attraktivt ut de neste årene. Markedspotensialet veier i høy grad opp for ulempene ved det lokale rammeverket. Selv om mange av kontraktene allerede har blitt tildelt, eller er i ferd med å bli det, befinner fortsatt mange attraktive prosjekter seg på planleggingsstadiet. Siden myndighetene i disse landene har en tendens til å fordele ulike prosjektpakker på flere forskjellige anbydere, er utsiktene for nye aktører positive i dette landskapet.

Regiondirektør i Gulf-regionen for Green Business Norway Benedikt Pilscheur og Business Advisor i Nordic Innovation Hub Huda El Sheikh, i Masdar City i Abu Dhabi.
Kontaktperson: Benedikt Pilscheur, regiondirektør i Gulf-regionen, Green Business Norway