Norsk Biogass etablerer seg i det svenske markedet

Norsk Biogass etablerer seg i det svenske markedet
04. November 2010
 
Norsk Biogass AS er sammen med Spirac AB tildelt oppgaven med å bygge nytt forbehandlingsanlegg ved Tekniska Verket i Linköping.
 
Norsk Biogass har sammen med svenske Spirac AB vunnet anbudskontrakt med Tekniska Verket i Linköping om å bygge deres nye forbehandlingsanlegg for matavfall. Anlegget skal ha en kapasitet på oppunder 20 000 tonn kildesortert matavfall fra husholdninger og restaurant /storhusholdning industrien.
Tildelingen viser nok en gang at Norsk Biogass unike BioSep® teknologi og anleggsdesign BioPrePlant® blir ansett å være i førende. Det er med stor glede at vi konstaterer at vårt tette og gode samarbeid med Spirac bærer frukter. -sier Markedsdirektør Ole Rød i Norsk Biogass.

I tråd med Svenske anbudsregler vil den endelige kontraktstildeling skje etter klagefristens utløp om ca 14 dager.

For mer informasjon om BioSep® og Norsk Biogass as kontakt: Ole S .Rød på telefon +47 95 94 78 38