Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE

Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar. Parallelt med lanseringsseminaret for BI-programmet, ble det også arrangert et lanseringsseminar for Nordic Innovation Hub. Lanseringene markerte starten på to satsninger som på hver sin måte skal bidra til å tilrettelegge for økt eksport av nordisk kompetanse, teknologi og løsninger til Gulfregionen generelt og til De forente arabiske emirater spesielt.

Blant innlederne var lederen for byprosjektet Masdar City, Mohammed Al Fardan. Masdar City er en planlagt økoby i Abu Dhabi, basert på fornybar energi og med et sterkt fokus på bærekraftig utvikling som solcellepaneler og nullenergibygninger. Al Fardan presenterte hvordan miljøet og nettverket i Masdar City er en bidragsyter og støttespiller for etablering av virksomheter i regionen. Masdar og samarbeidende virksomheter spiller en viktig rolle i De forente arabiske emiraters myndigheters innsats for å tiltrekke seg kompetanse og teknologi for vekst i fremtidens industrier. Grønn teknologi spiller en nøkkelrolle i denne satsningen. BI-programmet er et samarbeid mellom Green Business Norway, GreenNet Finland og Nordic Innovation om å introdusere beste praksis-løsninger (BAT) innenfor grønn teknologi fra de nordiske landene og utvikle samarbeid med lokale partnere. “Vi er allerede godt i gang med arbeidet og har store forventninger til hva vi kan få til de nærmeste årene i denne regionen,” sier administrerende direktør i Green Business Norway, Thor Sverre Minnesjord.

Nordic Innovation Hub er en inkubator som tilbyr støtte til nordiske selskaper som ønsker å etablere seg i Abu Dhabi. Business Intelligence-programmet  “Gulf Region UAE” er et samarbeid mellom Green Business Norway, GreenNet Finland og Nordic Innovation. Gjennom samarbeidet får virksomheter i de nordiske landene som ser muligheter i De forente arabiske emirater og Gulfregionen, tilgang til GBNs metode for markedsovervåkning, markedsutvikling, markedsføring og myndighetsdialog. Kontakt Green Business Norway ved administrerende direktør Thor Sverre Minnesjord på thor@greenbusiness.no for nærmere informasjon.