Bjarne Paulsrud ny styreleder i Green Business Norway

Bjarne Paulsrud ny styreleder i Green Business Norway
02. Mai 2011
 
Bjarne Paulsrud ble enstemmig valgt til ny styreleder i Green Business Norway på generalforsamlingen 28. april. Han overtar etter Runar Rugtvedt som takker av etter 6 år som styreleder.

paulsrud-left.jpgBjarne Paulsrud er daglig leder i Aquateam AS, et uavhengig rådgivnings- og FoU-firma som bl.a. arbeider med miljøteknologi og overføring av kunnskap fra universiteter og høyskoler til næringsliv og forvaltning.

Han har også publisert en rekke artikler i norske og internasjonale fagtidsskrifter og er medlem av diverse internasjonale fora innenfor behandling og disponering av slam og organisk avfall.

Etter 3 år som styremedlem overtar Harald Østerberg fra NLI rollen som nestleder i styret. Kurt Berggrund fra Norenvi og Tine Rørvik fra Norner Innovation ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Nytt styremedlem er Ole Rød fra Norsk Biogass.
Øvrige styremedlemmer er Olaf Sveggen fra Fugro Oceanor og Andrea Log fra Maturo Kapital. Disse var ikke på valg.