Skip to content

Organisasjonen

Green Business Norway er en interesseorganisasjon for virksomheter innenfor miljø- og energiteknologisektoren og en katalysator for nyskaping, vekst og internasjonal ekspansjon. Organisasjonen har en sterk tilstedeværelse i en rekke internasjonale markeder.

GBN har et team av markedssjefer som arbeider innad i markedene Polen, Kina, Bulgaria og Gulfregionen. For sistnevnte har organisasjonen etablert et eget avdelingskontor i Abu Dhabi som består av tre nøkkelpersoner som arbeider med myndigheter og leverandører og Business Intelligence-program.

Green Business Norways visjon er å framstå som det fremste innovasjonsmiljøet i Norge innenfor miljø- og energiteknologi.

Organisasjonen driver i henhold til egne vedtekter og er organisert med et styre som velges hvert år på generalforsamlingen. Det operative arbeidet utføres av et eget sekretariat som velges av styret.

Driften finansieres gjennom en egen medlemskapsavgift samt bidrag fra våre samarbeidspartnere.


Skien

Adresse: Klosterøya, Uniongata 18, 3732 Skien, Norway
Telefon: +47 90 86 33 49
E-post:thor@greenbusiness.no

Tilbake til toppen