Skip to content

Accelerator

Green Business Norway Accelerator er en plattform for oppstartselskaper fra inn- og utland med nye løsninger knyttet til sirkulærøkonomi. Plattformen gir oppstartselskaper tilgang til et internasjonalt nettverk for utvikling og kommersialisering av teknologi og vekst for selskapene.


Green Business Norway Accelerator har ekspertise på teknologiutvikling, finansiering og kommersialisering. Vi engasjerer oss aktivt i hvert enkelt oppstartselskap og samarbeider tett med gründere og eiere om utviklingen av selskapene.

Green Business Accelerator har et betydelig internasjonalt nettverk inn mot ledende internasjonale forskningsmiljøer innenfor materialvitenskap, gjenvinning og gjenbruk av materialer, kunstig intelligence og energieffektivisering.

Blant våre Accelerator-selskaper finner du banebrytende teknologier som dekker nanoteknologi, additiv produksjon (3D-print), digitale plattformer for gjenvinning av materialer, kunstig intelligens (KI) og smart grid-teknologi.

Tilbake til toppen