Sustainable Energy konferansen i Sumy

Sustainable Energy -konferansen åpnet offisielt 26. september i Sumy, Ukraina. Arrangementet var på initiativ fra Department of Finance, Economy and Investments i Sumy City Council, og EU-prosjektet “Covenant of Mayors – East”.

Ordføreren i Sumy City, Mr. Oleksandr Lysenko åpnet arrangementet og fremhevet viktigheten av bærekraftig energipraksis til enhver tid og spesielt i vanskelige tider som de Ukraina går gjennom for øyeblikket:

I 7 år på rad, fra 2015, har dette arrangementet hatt deltakelse fra hele Sumy, men ikke i dag. I år feirer vi ikke…men selv i en så vanskelig tid for landet vårt, er vi forpliktet til å arbeidet med energiøkonomisering og transformere systemet vårt til fornybart samt ta vare på miljøet. Sumy vil fortsette å utvikle seg og støtte den Europeiske satsningen på fornybar transformasjon og sirkulærøkonomi.”

Ulike innledere fra en rekke internasjonale prosjekter, ikke-statlige offentlige organisasjoner og forskere, orientere om både utviklingsarbeid og implementering av grønne EU-prosjekter.

Prosjekter og planer som ble presentert fokuserte på overganger til ren energi, effektiv bruk av energi, reduksjon av klimagassutslipp og tiltak for å forebygge klimaendringer. Vitenskapelig utvikling for energiledelse i lokalsamfunn ble også diskutert i tillegg til å nå de europeiske grønne kursmålene.

Green Business Norway som ekspertpartner for prosjektet Circular Based Waste Management deltok på arrangementet. Thor Sverre Minnesjord innledet om gode praksisløsninger innen  avfallssortering, deponering, resirkulering og finansieringsmekanismer i Norge som en del av Norges Circular Economy Roadmap frem mot 2030.

Circular Based Waste Management-prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EEA og Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

For mer informasjon om arrangementet besøk prosjektets hjemmeside her eller kontakt

Thor Sverre Minnesjord: thor@greenbusiness.no