Norsk delegasjon bistår i fornyelsen av polsk lov om avfallshåndtering

Norsk delegasjon bistår i fornyelsen av polsk lov om avfallshåndtering
20. April 2011

12. april tok det polske senatet imot en delegasjon fra Norge for å drøfte forberedelser til et nytt juridisk rammeverk for avfallshåndtering. Besøket var et direkte resultat av samtaler som fant sted under Green Business-konferansen i Sandefjord i fjor høst.

fornyelse_polsk_lov.jpg

Parlamentet er i gang med en lovprosess for å forberede et nytt juridisk rammeverk for avfallshåndtering. I denne fasen ønsket parlamentskomiteen å motta informasjon om norske erfaringer på området.

Den norske delegasjonen representerte topp erfaring og kunnskap om feltet. Kari Aa fra Klima og Forurensingsdirektoratet (Klif) ga en kort presentasjon som ble fulgt fulgt opp av diskusjoner og drøftinger.

Frode Syversen fra Green Business Norways medlemsbedrift, Mepex Consult as, delte informasjon om praktiske sider ved norsk avfallshåndtering og belyste aktuelle spørsmål som er relevante for de pågående lovjusteringene i Polen. Han la blant annet vekt på betydningen av å åpne for frie markedsmekanismer i avfallshåndtering.

Seminaret vil ha sentral betydning for den videre behandling av saken i det polske parlamentet senere i år. Besøket var en viktig del av prosessen forut for endringene av det sentrale rammeverket for avfallshåndtering i Polen.