Bjarne Paulsrud gjenvalgt som styreleder

Green Business Norway gjenvalgte i dag Bjarne Paulsrud, Aquateam som styreleder for nye to år. Han følges av Andrea Log, Maturo Kapital og Olaf Sveggen fra Fugro Oceanor som styremedlemmer.

Styret i GBN for 2012 består av:
1.       Bjarne Paulsrud, Aquateam, styreleder
2.       Harald Østerberg, Straum Group, nestleder
3.       Tine Rørvik, Norner, styremedlem
4.       Olaf Sveggen, Fugro Oceanor, styremedlem
5.       Kurt Berggrund, Norenvi, styremedlem
6.       Andrea Log, Maturo Kapital, styremedlem
7.       Ole S. Rød, Norsk Biogass, styremedlem
 
Norsk Industri har møte og talerett i styret, og oppnevner selv representant. Organisasjonens representant er HMS direktør Trygve Østmo