Green Business Norway etablerer Business Intelligence Program i Gulf Regionen

Markedene for Cleantech industrien i Gulfen er i kraftig vekst. Gjennom etableringen av et nytt business intelligence program i regionen, vil Green Business Norway sammen med flere medlemsbedrifter ta del i denne veksten. Programmet fikk nylig et viktig løft etter at Nordic Innovation har besluttet å gå inn som samarbeidspartner i programmet.

Samarbeidet mellom GBN og Nordic Innovation mot Gulf Regionen muliggjør etablering av en nordisk samarbeidsplattform som gjennom Business Intelligence Programmet samarbeider om posisjonering og implementering av Cleantech løsninger i regionen. “vi har stor tro på denne modellen og vil bidra til å gi dette samarbeidet et løft” sier Rasmus Wendt i Nordic Innovation

Ennox Oil Solutions AS er blant de norske, svenske og danske bedriftene som så langt tar del i samarbeidet. Selskapet som gjenvinner olje fra oljeavfall og borekaks ser store muligheter i regionen, og deltar i programmet for å sikre en vellykket etablering i markedet.
“Business Intelligence Programmet GBN opererer gir oss tilgang til know-how og markedsmuligheter det normalt tar flere år å opparbeide, vi har stor tro på denne samarbeidsformen med GBN skal sikre viktige kontrakter fremover” uttaler Adm. Dir i Ennox Oil Solutions, Rune G. Nilssen.

Kontakt GBN v/Adm. Dir Thor Sverre Minnesjord på thor@greenbusiness.no for ytterligere informasjon