Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen

Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

Telemark fylkeskommune er EcoForum-konferansens internasjonale partner. Green Business Norway er koordinatoren for det interregionale samarbeidet.

EcoForum er en årlig konferanse som organiseres av Lublin kommune i Lubelskie-regionen øst i Polen. Under konferansen fikk representanter fra Telemark fylkeskommune og administrasjonen i Lubelskie muligheten til å utveksle erfaringer fra moderne avfallshåndtering, karbonfangst og karbonlagring (CCS).

 

Norsk teknologi viser at det lønner seg
Tel-Tek er en nasjonal stiftelse med beliggenhet i Porsgrunn i Telemark. Stiftelsen har et sterkt fokus på energieffektive produksjonsprosesser og lavutslipp i industrien. På konferansen var sjefsforsker Anne Marie Fatnes fra Tel-Tek på plass for å gi en nærmere presentasjon av instituttets CCS-prosjekter.

Et annet område Polen og Norge samarbeider på, er energigjenvinning. Patrick McConville fra selskapet Energos AS presenterte eksempler på europeiske småskala, lavutslipps energigjenvinningsanlegg.

Videre holdt Green Business Norways markedsdirektør i Polen, Anna Larsson, en innledning om de siste trendene i skandinavisk avfallshåndtering. Hun la blant annet frem ROAF-konseptet for sentral kildesortering og de fremste eksemplene på skandinaviske innsamlingssystemer.

Administrasjonen i Lubelskie-regionen bygger i disse dager ut sin infrastruktur for innsamling av husholdningsavfall – med beste praksis i Norge som en klar referanse.

Food2Waste2Food slutter næringsmiddelkjeden
Forskningsprosjektet til selskapet Lindum AS ble også omtalt. Prosjektet Food2Waste2Food har med stor suksess bevist muligheten for å slutte næringsmiddelkjeden med et konsept der matavfall brukes til å produsere energi, CO2 og kompost til drivhus. Prosjektet er svært relevant for den store landbruksregion Lubelskie. Synergieffekter mellom avfallshåndtering og matproduksjon har et stort utnyttelsespotensiale her.

– Lubelskie er en region med stor kompetanse
Tel-Teks Anne Marie Fatnes påpekte at Tel-Tek hadde stort utbytte av å delta på EcoForum.

– Konferansen gav oss en unik mulighet til å utvide nettverket. Det å etablere kontakt med internasjonale forskningspartnere er ellers svært tidkrevende, og det er viktig at vi allerede i dag jobber for fremtidige prosjekter. Samarbeidet med aktører i Lubelskie-regionen virker svært lovende for oss, siden regionen har mange vitenskapelige institusjoner og høyt kvalifiserte akademikere.

Videre forteller hun at når det gjelder karbonfangst og -lagring, er Lubelskies kullgruve av vesentlig betydning.

Flere polsk-norske interregionale aktiviteter
De polsk-norske interregionale aktivitetene har hovedfokus på miljøet. Men det finnes også andre samarbeidsområder. I mars i år innledet Porsgrunn videregående skole og Vetter School of Economics i Lublin et samarbeid og planlegger flere fellesprosjekter. Ett av dem er relatert til et ungt entreprenørskap-program som tar sikte på å utvikle polske og norske reiselivsvirksomheter.