Cambi bidrar til England møter sine mål for fornybar energi

Cambi bidrar til England møter sine mål for fornybar energi
05. Mars 2010
 
Cambi AS har vunnet en ny kontrakt på rundt 200 millioner kroner i forbindelse med bygging av biogassanlegg i Manchester.

Hovedpunkter

ellen_karlsen.jpg

– Behandling av kloakkslam fra 3 millioner personer.
– Cambis prosess skal øke kapasiteten på eksisterende biogassanlegg 2,5 ganger.
– Biogassen skal brukes til 10 MW fornybar elektrisitet og varmen fra gassmotorene skal utnyttes i prosessen.
– Prosjektet skal bidra med 32.000 tonn CO2-ekvivalenter/år i reduserte klimagassutslipp.
– Etter Cambis prosess og biogassproduksjonen er slammet blitt et smittefritt biogjødsel.

    Cambi er omtalt som månedens medlemsbedrift i Green Business Norway. Du kan lese hele saken på: www.greenbusiness.no/cambi