AdvanceETV (Environmental Technology Verification)

AdvanceETV (Environmental Technology Verification) – Aquateam AS
22. September 2009
 
ETV (Environmental Technology Verification) er et ny mekanisme under etablering av EU. Denne mekanismen er et system og en metode for å verifisere lovende og nye miljøteknologier, og skal gi teknologiselskaper en raskere vei inn i markedet.

Workshop om AdvanceETV 22 september i Brussel

22 september gjennomføres det en konferanse i Brussel for å presentere

  1. status i arbeidet med å utforme den nye ETV mekanismen.
  2. Andre tilsvarende og relevante mekanismer internasjonalt
  3. Gjennomgang av muligheter den nye mekanismen har for teknologiutviklere, markedsaktører og sluttbrukere.


Program Advance ETV workshop
.

Påmelding Advance ETV workshop
.

Norsk kontaktpunkt
Aquateam AS har deltatt i det Nordiske Samarbeidsprosjektet NOWATECH (du kan lese mer om prosjektet på Nordisk Innovasjonscenter sine nettsider på denne linken) www.nordicinnovation.net som har arbeidet med utvikling av denne ordningen.

Kontaktperson i Aquateam er Adm.dir Bjarne Paulsrud: bjarne.paulsrud@aquateam.no