Åpent medlemsmøte i Green Business Norway 17. januar

Vårt første medlemsmøte 2012 går av stabelen 17. januar 13.00 – 17.00 i lokalene til Norsk Industri i Middelthunsgate 27, Oslo. Møtet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi har invitert en rekke innledere fra både medlemsbedrifter og eksternt hold, og får spennende presentasjoner om følgende tema:

• Green Industry Innovation Programme
• National Fund of Environment, Poland (TBC)
• Det statlige investeringsselskapet INVESTINOR og deres vurdering av utviklingen i markedet for miljø- og energiteknologi.
• Miljøbil Grenland sine nye satsinger rettet mot li-ion teknologi for bilferger og hurtigbåter og
• MemfoACT sin løsning for oppgradering av biogass til biodrivstoff.

Det er ingen deltakeravgift. Meld deg på allerede i dag til thor@greenbusiness.no!

Mer informasjon om programmet for Green Business Norways åpne medlemsmøte tirsdag 17. januar 2012 kl 13.00 – 17.00:

Green Industry Innovation Programme
Programmet er en del av EØS midlene rettet mot landene i sentral og øst Europa. Programmet presenteres av Tore Lasse By, direktør i Innovasjon Norge med spesielt ansvar for dette programmet. Du kan lese mer om EØS midlene og Green Industry Innovation Programmet på www.eeagrants.org

National Fund of Environment, Poland (NFOS), et statlig investeringsfond som administrerer og forvalter mesteparten av investeringene mot miljøsektoren i Polen. NFOS vil spesielt fokusere på en del utvalgte fond som er rettet mot biogassprosjekter

det statlige selskapet Investinor vil gi en presentasjon av hvordan de ser på utviklingen i markedet og industrien innenfor miljø- og energiteknologi.

Fra medlemsbedriftene vil vi blant annet få innlegg fra:

Miljøbil Grenland. Selskapet er internasjonalt ledende på li-ion teknologi for automotive- industrien, og har Indiske Tata Motors som hovedaksjonær. Selskapet fokuserer nå sin teknologi mot blant annet hurtigbåter og bilferger, og det er denne satsingen som vil bli presentert. Satsingen vil bli presentert i samarbeid med selskapet Devotek. Miljøbil Grenland er også nylig omtalt på Green Business Norway sine hjemmesider,
http://www.greenbusiness.no/mb.html?id=94

MemfoACT. Selskapet har utviklet en membranteknologi for å oppgradere biogass til biodrivstoff, og har under bygging sin første leveranse hos avfallselskapet GLØR på Lillehammer.

Merk kalenderen allerede nå! Vi serverer en lett lunsj. Ingen deltakeravgift.

Meld deg på til thor@greenbusiness.no