Besøk Forum Dyrektorow, Polen, 18-19 mai

Besøk Forum Dyrektorow, Polen, 18-19 mai – Green Business Norway
18. Mai 2009
 
Forum Dyrektorow er et nettverk av direktører fra Polske avfallsoperatører. Dette er en viktig målgruppe i det polske markedet for norske leverandører av kompetanse, teknologi og løsninger innenfor avfallshandtering.
Besøket 18-19 mai er en Technical site visit og fokuserer spesielt på teknologi og løsninger innenfor sortering, kompostering, biogass, samt forvaltning og organisering av interkommunal avfallshandtering.

Program 18-19 mai

 • Møte og befaring hos Lindum Ressurs og Gjenvinning
  Sorteringsløsninger, kompostering, biogassteknologi m.m.
 • Befaring på Glør og Mjøsanlegget AS
  Behandling av husholdningsavfall, presentasjonav Cambi sin teknologi, organisering av avfallsamarbeid i Oppland/Hedmark regionen m.m
  Mjøsanlegget As er et behandlingsanlegg for våtorganisk avfall fra ca 75 000 husholdninger i Mjøsregionen. Anlegget eies av avfallsselskapene Hias iks på Hamar, GLT-Avfall iks på Gjøvik og GLØR iks på Lillehammer.

GLØR er et interkommunalt selskap og eies av Lillehammer Gausdal og Øyer kommune.

 • Demonstrasjon av Tomra panteautomat og avfallsorganisering på Rosenlund handlesenter
 • Lunsj Oppland Fylkeskommune
 • Workshop, norske rammebetingelser innen avfallssektoren
  – Deltakende medlemsbedrifter Green Business Norway
  – Håkon Jentoft, Norsk Avfall
  – Forum Dyrektorow