Generalforsamling og medlemsmøte

Generalforsamling og medlemsmøte – Green Business Norway
24. Mars 2009
 
Generalforsamlingen finner sted på Quality Hotell Tønsberg, Ollebukta 3, NO-3126 Tønsberg kl 1500

Dagsorden Generalforsamling

  1. Konstituering
  2. Årsrapport og regnskap 2008
  3. Kontingent 2009
  4. Orientering om budsjett og handlingsplan 2009
  5. Valg, valg av styre og valgkomite generalforsamling 2010
  6. Eventuelt

Umiddelbart etter generalforsamling fortsetter vi med medlemsmøte der vi tar opp dagsaktuelle saker, får presentert gode historier og prosjekter fra medlemsbedrifter etc. Det serveres en matbit ca kl 1600

PROGRAM MEDLEMSMØTE 1600 – 1830

1600 – 1630 Servering, mingling m. m

1630 – 1830 Innlegg fra GBN, Innovasjon Norge og noen medlemsbedrifter

Orientering om Green Business konferansen www.greenbusiness.no/conference 21-22 april 2009
v/Thor Sverre Minnesjord
Forberedelsene til Green Business Konferansen pågår for fullt. Thor Sverre Minnesjord vil orientere om siste nytt, foredragsholdere, kveldsprogrammet den 21, utstillingen, grunderselskapene som skal presentere seg m. m

Sentral og Øst-Europa muligheter og utfordringer for norsk miljø- og energiteknologi industri
v/Ewa Kwast, IN Polen
Muligheter og utfordringer med å arbeide i nye EU land, hva kreves av norske leverandører av tid, investeringer, kulturell forståelse m. m
Case eksempel
EEA funds og andre finansieringsordninger, gode praksiseksempler, hva kreves av kunnskap og ressurser for å anvende disse ordningene

Miljø Innovasjon www.miljobil.no et nytt norsk/indisk elbil industrihistorie
v/Ivar Brynhildsvoll, adm. direktør Miljø Innovasjon AS
Miljøinnovasjon AS vil ved hjelp av egenutviklet lithium-ion batteriteknologi, konvertere biler fra Tata Motors til elbiler. I fjor høst gikk det indiske selskapet Tata Motors inn på eiersiden for å industrialisere produksjon av bilbatterier og en konverteringslinje av biler til el drift. Første modell som blir utviklet er Tata Indica, som skal lanseres i løpet av 2009 og være tilgjengelig på markedet i 2010. Produksjonen vil foregå på Herøya Industripark i Porsgrunn.

Cambi www.cambi.no internasjonalisering av norsk miljøteknologi
v/Harald Kleiven, marketing director Cambi AS
Cambi har arbeidet med utvikling av miljøteknologi siden 1989. Selskapet er i dag en ledende teknologibedrift som konverterer av biologisk nedbrytbart materiale til fornybar energi. Selskapet opererer i dag i en rekke internasjonale markeder og har blant annet nylig vunnet en større kontrakt i Litauen.

ESES www.geoenergi.no et spinn off prosjekt fra Geoenergi AS
v/Frederik Indebetou, CEO Geoenergi AB
Geoenergi er spesialister på utnyttelse av energi lagret i grunnet. Selskapet er etablert i det norske og svenske markedet og selger turn key geotermiske anlegg til eiendoms- utviklere og besittere i privat og offentlig sektor. ESES er en spinn-off fra geoenergi med forretningside å tilby små og mellomstore energiløsninger basert på geotermisk teknologi som muskel i systemet.

GreenStream Network AS www.greenstream.net

v/Ingrid Christie, analytiker GreenStream Network AS
GreenStream Network is a leading Northern European company providing investment opportunities, intermediary services and advisory services in the carbon and renewable energy markets. GreenStream serves financial investors, enterprises within emissions trading and renewable energy schemes, companies for which tackling climate change provides new business opportunities or new risks to manage as well as public sector organisations. GreenStream has offices in Beijing, Berlin, Gothenburg, Hamburg, Helsinki, Moscow, Kiev, Oslo, Stockholm and Vilnius