Green Business konferansen 21 -22 april

Green Business konferansen 21 -22 april – Green Business Norway
21. April 2009
 
Nytt søkelys på Miljø- og energiteknologi: Green Business konferansen 2009

Vi brygger på en ny suksess: Green Business konferansen 2009. Sett av døgnet: Tirsdag 21 april kl 1600 – Onsdag 22. april fra kl 1600.
Også for neste års konferanse har vi valgt Brunstad konferansesenter i Vestfold som arena.
Vi jobber med å bygge et topp interessant faglig og sosialt program, og målet vårt er klart: Å overgå fjorårets suksess, der nesten alle de 140 deltakerne vurderte opplevelsen til topp score i vår evaluering.

Program og påmelding

Besøk konferansesiden på: www.greenbusiness.no/conference