Seminar Community Testing Facillities, Lolland Danmark

Seminar Community Testing Facillities, Lolland Danmark – Green Business Norway
24. Februar 2010

Tidspunkt 23 – 24. februar 2010

Sted Lolland, Danmark

Hotel Pre-booking arrangeres av GBN

Arrangører GBN & Baltic Sea Solutions

Om arrangementet
Green Business Norway har innledet et samarbeid med Lolland kommune v/Baltic Sea Solutions www.bass.dk for å se på hvordan test og demonstrasjonsfasiliteter kan utvikles i Norge innenfor miljøteknologi og fornybar energi.

Bakgrunnen for dette er en økende etterspørsel i cleantech leverandørindustrien om denne type testfasilliteter.

Formålet med seminaret på Lolland er å se på hvordan de lokalt har utnyttet den kommunale miljø- og energiinfrastrukturen til fullskala pilottesting av løsninger innenfor fornybar energi, avfallsbehandling, vannrensing og bærekraftig ressursforvaltning.
Studieturen til Lolland CTF (Lolland Community Testing Facilities) har nytteverdi for:
• Private og offentlige aktører som har interesse av å se hvordan man tilrettelegging og utvikle miljø- og energiinfrastruktur kan skape vekst og innovasjon
• Bedrifter som leverer kompetanse, teknologi og løsninger innenfor miljø- og energiteknologi

Bakgrunnsinformasjon
www.lolland.dk/klima/energi

Reiseplan 23. februar

19:30 Buss Lolland (for reisende som ankommer København)
21:00 Ankomst Hotell Maribo, Lolland

Program 24. februar, Lolland

09:00 Velkommen til Bass, Fabriksveien 2 A
Presentasjon av Lolland Climate Action Map, gjennomgang av demonstrasjonsfasiliteter på Lolland www.bass.dk/power/ v/Jesper Krogh Jensen, BASS

10:00 Reise til Vestenskov

10:30 Besøk Hydrogen Community Village, Vestenskov
Besøk anlegg for Hydrogen produktion (vindenergi og elektrolyse)
Hydrogen utstilling (samt pilotanlegg fra første Hydrogen testfase)

11:45 Nakskov Industrial and Environmental Park
Biomasse district heating plant (skogsvirke)
Savnsø Test Wind Turbines (3x3MW)
Vestas Blades (fabrikk for produksjon av blader til vindmøller)

12:45 Reise til Onsevig

13:00 Lunch og workshop i Onsevig (Lunch, Den Fuldkomne Fisker) www.onsevig.com

Lunch

Presentasjon av Lolland CTF, bakgrunn, metode, resultater, utfordringer, muligheter)

Lokal involvering/lokal medvirkning fra lokalsamfunnet
Diskusjon

14:30 Besøk havneanlegg i Onsevig
Vindeby Offshore Vindturbiner

15:00 Onsevig Climate park (test anlegg for fersk og havvann vannressurs forvaltning)
Onsevig demning, bærekraftig vannressursforvaltning
Algeproduksjon til biomasse

16:30 Avslutning (restauranten Den Fuldkomne Fisker)

17:00 Avreise København

Kontakt Thor Sverre Minnesjord på +47 90 86 33 49 / thor@greenbusiness.no for ytterligere informasjon