Seminar i Skien 15. januar: Grønn bygg-innovasjon

  • Fremtidens byer, bygg, trender og utviklingstrekk
  • Fremtidens prosjekter
  • Fremtidens teknologi og løsninger

Dette er hovedtema når GBN og Telemark Fylkeskommunes Eiendomsselskap 15. januar 2013 inviterer til seminaret i Skien. Seminaret er gratis.

Blant foredragene 15. januar finner vi: Sverre Tiltnes, Norwegian Green Building Council Om trender og utviklingstrekk innen bærekraftige bygg, Einar Wilhelmsen fra Powerhouse kommenterer paradigmeskiftet i byggeindustrien, der fremtidens bygg produserer energi i et smart grid system. Tfk Eiendom presenter casen Ny videregående skole i Skien.

Green Business Norway og Telemark Fylkeskommunes eiendomsselskap etablerer med dette seminaret en ny møteplass der bærekraftige bygg settes på dagsorden. Samarbeidspartnerne vil skape en nøytral plattform der både leverandører, kunder  og innkjøpere vil få tilbud om dagsaktuelle oppdateringer, og mulighet til å utveksle erfaringer og synspunkter.

Seminaret 15. januar holdes i Telemark fylkeskommunes lokaler i Skien. Påmelding til on.ssenisubneerg@roht eller på sms til: 90869349.

Klikk her for mer informasjon og detaljert program.