CAMBI AS

Cambi er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi for konvertering av biologisk nedbrytbart materiale til fornybar energi. Selskapets kjerneteknologi er innen industriell forbehandling og biologisk energiomdanning, og:

  • Er en totalentreprise-leverandør av prosess-anlegg med kjerneteknologi og tilleggs systemer
  • Besitter proprietær teknologi- et antall patenter og flere søknader om patenter inne til behandling
  • Opererer i et internasjonalt nettverk av selskaper, partnere og representanter
  • Har en suksessfull liste over fullførte prosjekter med ulike klienter og partnere

Cambi er i dag blant de fremste leverandørene internasjonalt av termisk hydrolysebehandling av slam, og er blitt en av de mest anerkjente prosessene for konvertering av biologisk materiale til fornybar energi. Selskapet har en rekke referanseanlegg internasjonalt, blant annet i Skandinavia, Europa for øvrig og USA.

Kontaktperson:Harald Kleiven
Postadresse:P.O.Box 78, N-1371 ASKER
Besøksadresse:Skysstasjon 11A, N-1371 ASKER
Telefon:+47 66 77 98 00
E-post:office@cambi.no
Hjemmeside:www.cambi.no
Medlemsoversikt