Fugro Oceanor AS

Fugro Oceanor er et teknologiselskap spesialisert innen design, produksjon, teknologiutvikling og installering av miljøovervåkingssystemer for elver, vassdrag kystsoner og hav. Selskapet har utviklet komplette miljøovervåkingssystemer, ofte kjent som SEAWATCH, RIVERWATCH og SOILWATCH.

Selskapet opererer som en systemintegrator og har også utviklet egne måleinstrumenter, målebøyer, overvåkingsstasjoner, programvare og matematiske modeller for fysiske, kjemiske og biologiske parametere.

Fugro Oceanor er en del av det nederlandske Fugro Group, og har 25 år med internasjonal erfaring innen marin overvåkningsteknologi, hydrologi, instrumentering, elektronikk, anvendt metrologi, oseanografi og programvareutvikling.

Kontaktperson:Olaf Sveggen
Postadresse:Postboks 1224 Sluppen, 7462 Trondheim
Besøksadresse:Pir Senteret, Havnegata 9, 7462 Trondheim
Telefon:+47 73 54 52 00
E-post:o.sveggen@oceanor.com
Hjemmeside:www.oceanor.com
Medlemsoversikt