GLØR IKS

GLØR er et interkommunalt selskap som eies av Lillehammer Gausdal og Øyer kommune. Selskapet ivaretar alle ledd i moderne avfalls/behandlingsløsninger.

GLØR behandler våtorganisk husholdningsavfall fra ca. 75.000 husholdninger fra Mjøs regionen. Avfallet blir forbehandlet om omdannet til biogass. Gassen ledes, sammen med biogass fra avfallsdeponiet, til energisentralen. Der produseres damp til kokingen og elektrisk strøm for internt bruk og salg på offentlig nett.

GLØR har en rekke pilotprosjekter gående, blant annet syntetisk biodiesel med metan fra deponi, og oppgradering av gass fra biogassanlegget til biodrivstoff.

Kontaktperson:Inge Morten Haave
Postadresse:Postboks 170, 2601 Lillehammer
Besøksadresse:Åsmarkveien 301, 2601 Lillehammer
Telefon:+47 61 27 05 63 / +47 90 20 88 35
E-post:inge.morten.haave@glor.no
Hjemmeside:www.glor.no
Medlemsoversikt