Høst AS

Høst er et holdingselskap med kjernekompetanse innenfor biologiske prosesser og utnyttelse av organiske avfallsressurser.

Selskapet eier og opererer en rekke anlegg for prosessering av jordforbedringsprodukter basert på en joint venture modell sammen med lokale samarbeidspartnere over hele landet. I tillegg til anlegg i Norge har selskapet under utvikling prosjekter i Armenia og Kina.

Kontaktperson:Torleiv Ugland
Postadresse:Hasseldalen 3, 4878 Grimstad
Besøksadresse:Hasseldalen 3, 4878 Grimstad
Telefon:+47 37 09 09 00
E-post:torleiv.ugland@verdieniavfall.no
Hjemmeside:www.verdieniavfall.no
Medlemsoversikt