Lindum AS

Lindum driver flere avfallsanlegg innenfor Østlandsregionen, med datterselskaper både i Hurum (Lindum Oredalen AS) og Fredrikstad (Bioressurs Østlandet AS), samt avdelinger i Son og Skien.

Lindum har etablert seg som en nyskapende aktør i avfallsbransjen både når det gjelder design av avfallsløsninger for bedriftskunder, konvertering av avfall til kommersielle produkter, biologisk avfallsbehandling og energiløsninger for avfall.

Lindum satser betydelige ressurser på utvikling og implementering av løsninger for prosessering av avfall. Hovedfokus er verdiene i avfallet og utfordringene knyttet til miljøkonsekvenser

Selskapet ar utviklet en rekke løsninger innenfor biologisk behandling av avfall og investerer også i et eget biogassanlegg basert på slam som råstoff.
Lindum samarbeider med flere bedrifter internasjonalt, og satser spesielt på det polske markedet.

Kontaktperson:Pål Smiths
Postadresse:Lerpeveien 155, 3036 Drammen
Besøksadresse:Lerpeveien 155, 3036 Drammen
Telefon:+47 32 21 09 00 / +47 41 54 68 56
E-post:post@lindum.no
Hjemmeside:http://www.lindum.no
Medlemsoversikt