TergoPower AS

TergoPower er et uavhengig energiselskap som utvikler og eier CHP energianlegg CHP (Combined Heat and Power) basert på biomasse som råstoff i samarbeid med offentlige og industrielle partnere.

Selskapet utvikler bygger og opererer CHP anlegg i tilknytning til eksisterende nettinfrastruktur og bringer fornybar energi (varme og elektrisitet) til kundene til konkurransedyktige priser gjennom langsiktige kontrakter.

  • Selskapets hovedfokus er Polen og har en dealflow på ca ca 200 MWe
  • Selskapet bruker kun BAT CHP teknologi i sine anlegg
  • Hovedfokus til selskapet er å produsere og selge fornybar el og varme
  • Selskapet inngår lokale avtaler om forsyning av råstoff (biomasse)
Medlemsoversikt