TOMRA Systems ASA

TOMRA lager sensor baserte løsninger for optimalisert ressursproduktivitet – for økt lønnsomhet og et bedre miljø. TOMRA er aktive i mer enn 50 markeder globalt og har omlag 1800 ansatte. Selskapet består av divisjonene Collection Solutions og Sorting Solutions.

TOMRA Collection Solutions

Med en leveransebase på om lag 67.000 systemer i 30 markeder er Tomra global markedsleder innenfor RVM maskiner. Mer enn 30 milliarder flasker og bokser samles inn årlig gjennom Tomra sine systemer

TOMRA Sorting Solutions

TOMRA Sorting Solutions leverer sensor baserte teknologier for sortering og prosessering. Selskapet har mer en 25 applikasjoner rettet mot gjenvinningsindustrien, og har mer enn 6.000 sensor basert systemer installert over hele verden.

Kontaktperson:TOMRA Sorting :Tom Eng, TOMRA Collection: Aleksander Mortensen
Postadresse:Postboks 278, 1372 Asker
Besøksadresse:Drengsrudhagen 2, 1385 Asker
Telefon:+47 66 79 91 00
E-post:eng@titech.com / aleksander.mortensen@tomra.com
Hjemmeside:www.tomra.com
Medlemsoversikt