Cambi skal bygge Oslos nye biogassanlegg

cambi_logo.gif

 

cambi_02.jpgDet nye anlegget vil bli plassert i jordbrukskommunen Nes på Romerike, og arbeidene starter allerede tidlig i sommer.

Det er den anerkjente og patenterte termisk hydrolyse teknologien (THP) som nok en gang har sikret Cambi as en storkontrakt. Det nye anlegget skal behandle matavfallet fra Oslo og produsere biogass til å drive ca 135 busser i daglig trafikk. I tillegg vil anlegget produsere 27 000 tonn verdifull biogjødsel til landbruket. Mengden vil dekke behovet til ca 100 vanlige gårdsbruk.

Anlegget som skal leveres til Oslo kommune, blir det tredje i rekken av komplette biogassanlegg fra Cambi der materialet hovedsakelig er matavfall. Tidligere har selskapet bygd slike anlegg på Lillehammer og i Verdal. Men anlegget for Oslo blir et viktig skritt videre for Cambi mot en internasjonal lansering av THP teknologien for behandling av matavfall, sier forretningsutvikler i selskapet, Wojtech Sargalski.

 

biogass.gif

 

 

 

Norsk Biogass skal levere forbehandlingløsningen for matavfallet. Norsk Biogass´patenterte prosess BioSep®, skal benyttes til maskinell avemballering og fjerning av ulike typer forpakningsemballasje og ulike typer transportemballasje. Teknologien fjerner også effektivt plast og andre fremmedelementer fra innsamlet kildesortert matavfall fra husholdningene.

cambi_03.jpgInternasjonal vekst
Cambi har mange års erfaring med THP teknologien. Den er brukt på slam fra avløpsanlegg, hvor Cambi kan vise til et solid internasjonalt gjennombrudd. Selskapet har det siste året vunnet to store kontrakter i England, en i Chile og en for Drammensregionen i Norge.

Norsk Biogass har også hatt stor suksess med sin unike BioSep® teknologi og sin BioPlant anleggsdesign. Senest i november i fjor vant selskapet en kontrakt i Linköping i Sverige med Spirac AB som underleverandør. For å styrke den internasjonale satsningen er selskapet BioPrePlant AB etablert med base i Malmö. Dette blir basen for internasjonale satsninger i Asiatiske, Europeiske og Amerikanske vekstmarkeder.

Du kan lese mer om Cambi og Norsk Biogass på:

www.cambi.no
www.norskbiogass.no