Geoenergi - Pengepumpe under jorden

geoenergi.jpg

 

Om geoenergi
• Store mengder energi fra sola og jordas indre lagres i berggrunnen
• Ved hjelp av varmepumper og varmevekslere kan denne energien forsyne bygninger og med både varme og kjøling
• Et typisk geoenergi anlegg levert av Geoenergi AS har en typisk tilbakebetalingstid på 4-8 år
• I Norden er lukkede systemer med sirkulasjonsveske det vanligste. Dette systemet har en levetid på over 50 år.

Lovende driftsresultater
I Drammen kommune ligger studentboligblokken Moov-In som deler geovarmenalegg med Union eiendomsutvikling. Utbyggeren og studentsamskipnaden i Buskerud SIBU har i felleskap etablert energiselskapet Union Energi som også forsyner flere av naboene med varme, blant annet matvarebutikken Ultra.
Nøkkelen til stabile og driftssikre geotermiske anlegg ligger i systemforståelsen -sier markedssjef Wilhelm Huus-Hansen i Geoenergi. Vi er blant de få i markedet som leverer totalprosjekter som er spesialtilpassede. Bygget, brønnene og varmepumpen må være tilpasset hverandre, det gir optimale resultater og lave driftskostnader fortsetter Huus Hansen.

Marked i vekst
Geoenergi AS forventer betydelig vekst i dette markedet i årene fremover. Blant annet fremtvinger byggeforskriften TEK -07 store endringer i forhold til at man må redusere energiforbruket i nye bygg. Dette vil åpne for større interesse for nye teknologier og løsninger. Geovarmeanlegg er i verdensklasse. Ingen kan konkurrere på lønnsomhet eller miljøvenlighet-sier Huus Hansen.

Finansavisen med 2 siders omtale av Geoenergi AS
I onsdagens utgave av Finansavisen (7 oktober 2009 red. anm) får Geoenergi AS en to siders omtale i temabilaget energi. Temabilaget er en del av ukens søkelys på fornybare energiteknologier i sammenheng med NEREC North European Renewable Energy Convention som pågår på Lillestrøm 7- 8 Oktober.

Besøk Geoenergi på www.geoenergi.no.