Innovasjonspris tildelt Norsk Biogass AS

biogass.gif

 

 

 

Avfall Norges innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utviklingen innen avfallsbransjen. BioSep teknologien effektiviserer forbehandling av matavfall som innsatsmiddel i produksjon av fornybar energi.

I juryens begrunnelse for tildelingen nevnes:

– BioSep® er utviklet og har dokumentert faglig kvalitet
– BioSep® har dokumentert effekt gjennom å løse problemer knyttet til avemballering av matavfall
– BioSep® har et potensial for å bli tatt i bruk både i Norge og andre land

Om Norsk Biogass AS
Norsk Biogass AS er leverandør av forbehandlingsteknologi for matavfall og utnyttelse av organiske restprodukter fra eksisterende avfallstrømmer i produksjon av fornybar energi.

Selskapets patenterte kjerneteknologi BioSep® muliggjør maskinell avemballering av forpakningsemballasje på matvarer, samt ulike typer transport emballasje knyttet til matavfall. I tillegg fjerner teknologien effektivt plast og andre fremmedelementer fra innsamlet kildesortert matavfall fra husholdningene. Teknologien – BioSep® gjør det mulig å utnytte organiske restprodukter fra eksisterende avfallstrømmer til produksjon av fornybar energi.

Matavfall er et betydelig problem med stor negativ betydning for miljøet om det ikke behandles korrekt. På den annen side er matavfall også en verdifull energiressurs som innsatsmiddel i biogassproduksjon. Dessverre forsvinner i dag betydelige mengder matavfall uutnyttet i norsk og utenlandske forbrenningsovner i mangel på effektiv forbehandlingsteknologi.

Mer informasjon om Norsk Biogass AS og BioSep® teknologien finnes på selskapets hjemmesider www.norskbiogass.no