Norner fester grepet om vekstambisjonene

Nornerlogo.jpg

Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

Rorvik_Myhre_4.jpg

Administrerende direktør Tine Rørvik og markedssjef Ole Jahn Myhre i Norner AS
(Foto: Tom Riis)

Plast fra CO2

Selskapets teknologiske utviklingsprosjekter gjennomføres ofte i samarbeid med partnere som har konkrete utfordringer i sin produksjonsvirksomhet. Men rene forskningsprosjekter er også en sentral del av virksomheten. Samarbeidspartnere her er ofte Innovasjon Norge eller Forskningsrådet. Et viktig eksempel fra denne virksomheten er prosjektet der Norner utvikler teknologi for utvinning av plast fra CO2.

– I dette prosjektet har vi to hovedfokus, forteller markedssjef Ole Jan Myhre. For det første er det å utvikle en mer effektiv produksjonsteknologi for plastråstoff av CO2. Vår ambisjon er å etablere et pilotanlegg for slik produksjon her i Grenlandsregionen. Fokus nummer to er å utvikle spesifikke plastmaterialer som er anvendbare i konvensjonelle sluttprodukter, sier han.
– Betyr dette at Norner nå også vil vurdere å gå inn i produksjon av sluttprodukter?
– Det ligger i kortene at vi i alle fall ønsker et større engasjement, blant annet ved etableringen av datterselskapet Norner Verdandi. Men pilotanlegget som vi prioriterer nå, vil først og fremst ha som fokus å tilrettelegge for at vi kan fortsette våre studier i produksjonsteknologier for storskala produksjon, sier han.
– Hvor langt fram i tid vil du anslå at etableringen av et pilotanlegg ligger?
– Det er teknisk realistisk å få til dette innenfor en periode på tre til fem år, men det er et ambisiøst prosjekt og en stor satsning for oss. Til sammenligning er våre største og mest ambisiøse forkningsprosjekter i dag slike som involverer mellom fem og ti personer, sier Myhre.

– Norner har i dag fem viktige hovedsegmenter. I olje og gass har vi særlig mange oppdrag innen plastmaterialer for offshoreindustrien. Innenfor emballasje har vi våre viktigste oppdrag knyttet til forbedret distribusjon av matvarer gjennom emballasjeutvikling og testing til industrien. Når det gjelder matvarer, har vi tatt en viktig rolle i å definere nye metoder som gjør at matvarer kan komme hele og friske fram til sluttbruker samtidig som bruken av emballasje er mest mulig hensiktsmessig og kostnadseffektiv. Vi har også viktige leveranser til både rørindustri, petrokjemisk og bilundustri, forteller Myhre.

Internasjonalt gjennombrudd
Norner har oppnådd et betydelig internasjonalt gjennombrud i petrokjemisk og kjemisk industri. Selskapet opplever en solid vekst i det internasjonale kundegrunnlaget, og stadig flere av forskningsoppdragene kommer fra oppdragsgivere utenfor landets grenser. Veksten er særlig stor i Asia.

Med utgangspunkt i selskapets svært positive utvikling i Asia, var det også naturlig for ledelsen å vurdere hvordan strukturen kunne legges bedre til rette for fortsatt internasjonal vekst. Fra den opprinnelige situasjonen etter løsrivelsen, der ambisjonen vår å overleve, hadde de 60 dedikerte medarbeiderne nå klart å opparbeide en ny posisjon der man for alvor kunne tenke posisjonering, internasjonalisering, vekst og merkevarebygging.

Knoppskyting
I løpet av de siste månedene har den positive utviklingen gitt to knoppskytinger i selskapet: Norner Verdandi og Norner Mimir. Norner Verdandis hovedoppgave blir å identifisere, overta eierskap til og utvikle lønnsomme virksomheter basert på teknologi og kunnskap i Norner eller fra andre selskap. Norner Mimir India er etablert for å styrke markedsposisjon og kundeoppfølging i Asia.
– Hva får disse endringene å si for selskapets strategi?
– Nå har vi tatt konsekvensen av at vi er i ferd med å bli et navn innenfor våre spesialområder også internasjonalt. Målet for de nærmeste fem år vil være konsoliderende vekst, og selv med de klare utfordringer som uro i internasjonale markeder medfører, er vi så langt godt på budsjett, sier Myhre.

Veikartet for videre internasjonal vekst er lagt, samtidig som merkevaren Norner beholder sin solide norske forankring. Så når nornene spinner videre på sin skjebnevev, ser framtiden fortsatt lys ut for selskapet som har lånt deres navn.