Norsk Biogass AS

biogass.gif

 

 

 

Produkter og tjenester
Norsk Biogass er leverandør av forbehandlingsteknologi for matavfall og utnyttelse av organiske restprodukter fra eksisterende avfallstrømmer i produksjon av fornybar energi.

Selskapets patenterte kjerneteknologi BioSep® muliggjør maskinell avemballering av forpakningsemballasje på matvarer, samt ulike typer transport emballasje knyttet til matavfall. I tillegg fjerner teknologien effektivt plast og andre fremmedelementer fra innsamlet kildesortert matavfall fra husholdningene. Selskapet markedsfører et egenutviklet ”stand a lone” forbehandlingsanlegg under navnet BioPrePlant™. Mot eksisterende anlegg og totalleverandørmarkedet leveres BioSep® teknologi for implementering i andre designløsninger.

BioSep fortinn

  • Lav reject prosent (andel)
  • Lavt tap av organisk materiale
  • Prosessering ved høyt tørrstoffinnhold
  • ”Multiwaste” prosessering

Marked
Norsk Biogass AS har et globalt fokus, med markedene i Europa og USA som de viktigste i dagens markedssituasjon.

http://www.norskbiogass.no