Storordre til Miljø-Teknologi AS

miljoeteknologi_logo.gif

 

 

Henriksdal ARV
Stockholms største avløpsrenseanlegg, skal rehabiliteres og Miljø-Teknologi AS har fått i oppdrag å sørge for luktrensingen. Kontrakten er på 3,5 mill SEK

miljo_teknologi_01.jpgBiomar AS
en av verdens ledende fiskefòr produsenter bygger ut fabrikken på Myre i Vesterålen. Kontrakten er på ca. 8 mill NOK. Anlegget er dimensjonert for å rense en luftmengde på 166.000 m3/h som er virkelig stort i norsk målestokk. I luftmengde tilsvarer dette et volum på fylling av 250 svømmebasseng pr. time. Miljø-Teknologi AS har tidligere levert tilsvarende anlegg til verdens største fiskefòrfabrikk med stor suksess.Ingen andre norske leverandører utvikler så store og avanserte luktreduksjonsanlegg -sier Vegard Steinde, eier og styreleder.

Strategisk samarbeid med Purenviro
Bedriftsv. 52 i Skien er et kompetansesenter innen lukt og gassrensing. Miljø-Teknologi har inngått en strategisk samarbeidsavtale med firmaet Purenviro www.purenviro.com . Purenviro drives av tidligere daglig leder i Miljø-Teknologi AS, Knut Wiik. Selskapet leverer avanserte systemer for elektronisk håndtering av luktklager og er en konsulent for industri som har utslipp til luft.

miljo_teknologi_02.jpgMiljø-Teknologi AS og Purenviro vil utnytte synergien mellom gode systemer for kartlegging av kundenes behov og gjennom profesjonelt samarbeid utvikle og levere markedets mest ettertraktede gass og luktrensemetoder.

Søker daglig leder

Miljø-Teknologi AS ønsker å styrke organisasjonen og søker i disse dager daglig leder og prosjektleder. For ytterligere informasjon, kontakt: Vegard Steinde vegard.steinde@mtgruppen.no Tlf +47 90 57 65 57

http://www.mtgruppen.no