Tata Motors satser på Miljøbil Grenland

miljo_bil_01.jpg

Adm.dir Bjørn Nenseth i intervju med russiske autoplustv

Miljøbil Grenland AS vil ved hjelp av egenutviklet lithium-ion batteriteknologi, konvertere biler fra Tata Motors til elbiler. Første modell som blir utviklet er Tata Indica, som skal lanseres i løpet av 2009 og være tilgjengelig på markedet i 2010. Bilen som har det foreløpige navnet Tata Indica LI får en rekkevidde på 200 kilometer, toppfart på 115 kilometer i timen og vil koste rundt 250.000 kroner i det norske markedet. Produksjonen vil foregå på Herøya Industripark i Porsgrunn.

Tata Motors har valgt Miljøbil Grenland som samarbeidsparter først og fremst på grunn av den kompetansen vi har bygget opp gjennom flere år i bransjen. Vi har i tidligere prosjekter vist at vi behersker konvertering til elbil, og har i tillegg styrket oss med spisskompetanse på batteriteknologi -sier adm. direktør Bjørn Nenseth.

Miljø Innovasjon AS
Det nyopprettede selskapet Miljø Innovasjon AS vil være ansvarlig for konvertering av Tata Indica LI og produksjon av litium batterier. Produksjonen av batterier og konvertering til el-drift er basert på teknologien som er utviklet gjennom en konsept- og utviklingsfase. Miljøbil Grenland samarbeidet tett med blant andre Smart Car og det kanadiske batteriteknologiselskapet Electrovaya www.electrovaya.com i denne fasen. Fabrikken som skal oppføres på Herøya vil gi rundt 85 arbeidsplasser. Målsettingen er å ferdigstille 5000 biler pr. år fra 2011.

miljo_bil_02.jpg

Miljøbil Grenland AS
Miljøbil Grenland vil ha ansvaret for salg og service av Tata Indica LI. Norge og Norden vil være primærmarked for bilen de første årene. Vi ser klare utviklingstrekk i markedene som tilsier at elbilen får en renessanse. Det har også vært gjort betydelige forbedringer de siste årene når det gjelder batteriteknologi, og vi har med oss sterke industrielle partnere –sier adm. dir Bjørn Nenseth.

I begynnelsen av 2007 var det registrert ca 1700 elbiler i Norge. Av disse har Miljøbil Grenland levert i overkant av 300 biler til det norske markedet. Dette har vært franske biler basert på avtaler med Renault, Citroen og Peugeot.

http://www.miljobil.no