Skip to content

Medlemskap

Green Business Norway er en medlemsorganisasjon for skandinaviske selskaper innenfor miljø- og energiteknologisektoren. Vi er en katalysator for nyskaping, vekst og internasjonal ekspansjon med sterk tilstedeværelse i en rekke internasjonale markeder, i tilknytning til:

  • produkter med miljø og miljøvennlig energiprofil
  • bærekraftig miljø og energiteknologi
  • gjenvinning og resirkulering
  • miljø- og energirådgivning/konsulenter

Vårt arbeid for å bedre våre bransjers rammebetingeler skjer gjennom aktiv myndighetskontakt og påvirkning, internasjonalt samarbeid, som faglig fyrtårn, som høringsinstans og i rådgivningsfunksjoner.

Som medlem i GBN får din bedrift blant annet tilgang til programmer og prosjekter som etableres i samarbeid mellom organisasjonen, medlemsbedriftene og finansielle partnere, ofte offentlige myndigheter. Vi har fokus på innovasjon, verdiskaping og internasjonalisering. Medlemsbedrifter i GBN oppnår økt gjennomslagskraft internasjonalt og verdiskaping gjennom samarbeid i og på tvers av primærbransjene.

Ta kontakt om du vil vite mer!

Tilbake til toppen