Skip to content

Vertikal dyrkningsteknologi – Parcella

parcella logo

Det nyetablerte Parcella AS satser stort på ny innovativ dyrkningsteknologi. Med solid ledelse og høy kompetanse skal selskapet erobre et marked i sterk vekst.

Om selskapet:

Parcella AS er en innovativ aktør innen vertikal dyrkningsteknologi og Controlled Environment Agriculture (CEA). Med fokus på bærekraft og effektivitet, har Parcella utviklet en fullautomatisert teknologi som integrerer kunstig intelligens, servorobot-teknologi, og samlebåndsystemer. Dette muliggjør optimal vertikal dyrking av grønnsaker, frukt og planter innendørs. Teknologien er skalerbar og tilpasset både små og store bedrifter, noe som gjør fremtidens dyrkningsteknologi tilgjengelig og håndterbar for aktører av alle størrelser.

«Vi ser frem til samarbeidet med Green Business Norway og ønsker å være en del av et dynamisk start-up miljø som kan bringe oss fremover» sier Kim Jensen fra Parcella

Parcella Vertikal dyrkningsteknologi

Løsning:

Parcella løser miljø- og samfunnsmessige utfordringer knyttet til tradisjonelt landbruk og transport av mat. Løsningen reduserer bruken av sprøytemidler samt karbon fotavtrykket knyttet til transport.

Teknologien forenkler overgangen til vertikal dyrking ved å redusere teknologisk kompleksitet og oppstartskostnader. Den tilbyr en modulær, energieffektiv og kostnadseffektiv løsning tilpasset kundenes behov enten de skal dyrke innendørs eller skal utvikle og effektivisere sin drivhus løsning.

e1b25a36 552e 4af2 afc6 03343492be3c parcella 2

CNC robot 2 med klo claw v17 v33 2023 Nov 04 10 26 26PM 000 CustomizedView27977771554 parcella 1

Team med solid erfaring:

Parcella har samlet et mangfoldig team og styre. Selskapet besitter høy kompetanse innen naturvitenskap, ingeniørvitenskap, entreprenørskap, økonomi, og lang erfaring fra frukt og grønt produksjon/industri.

Dette inkluderer gründere med lang erfaring fra teknologibedrifter, en kjøkkensjef med erfaring fra noen av landets ledende gourmet restauranter, ledere innen matdistribusjon og eksperter i programvareutvikling og grønn teknologi.

Marked og Fremtidsvisjon

Parcella har som visjon om å bli en ledende leverandørinnen CEA internasjonal. Vi jobber mot å etablere et robust salgsnettverk og vår merkevare skal representerer innovasjon og kvalitet med et sterkt fokus på miljø og samfunnsansvar.

Storage set up v30[47]

Fremtidens matproduksjon

Parcella representerer en fremtidsrettet og bærekraftig tilnærming til matproduksjon. Med et sterkt team, innovativ teknologi og et klart fokus på miljø og etikk, står selskapet godt rustet til å gjøre en betydelig innvirkning i landbrukssektoren.

IMG 1105

Kim Jensen

Arbeidende nest leder i styret.
kj@parcella.no

 

Tilbake til toppen