Skip to content

Visjon

VISJON 2015: I 2015 er Green Business Norway blitt en nasjonal motor og et knutepunkt for innovasjon, utvikling og internasjonalisering av miljø- og energiteknologibedriftene i Norge.

Visjonen utfordrer Green Business Norway som organisasjon på en rekke områder. Vi jobber kontinuerlig
med å utvikle medlemstjenestene, finansieringsform, driftsform, og med å styrke organisasjonen med
flere medarbeidere.

Våre viktigste mål og aktiviteter:

  • Å bidra til nyskaping, samarbeid og prosjektutvikling for medlemsbedriftene
  • Å være det fremste utviklingsmiljø i landet for innovasjon innen miljø- og energiteknologi
  • Å være en premissgivende aktør på alle arenaer der det er aktuelt for organisasjonen å ha aktiviteter
  • Å bidra til å koble forskning og utvikling, offentlige virkemidler og kapital med prosjekter i nettverket
  • Vi skal ha kompetanse og ressurser som på beste måte kan bidra til å bedre medlemsbedriftenes utviklingsevne på en slik måte at resultatene kan måles og dokumenteres.
Tilbake til toppen