Tjenesteleverandører

Fugro Oceanor AS

Fugro Oceanor er et teknologiselskap spesialisert innen design, produksjon, teknologiutvikling og installering av miljøovervåkin...

Tjenesteleverandører

Høst AS

Høst er et holdingselskap med kjernekompetanse innenfor biologiske prosesser og utnyttelse av organiske avfallsressurser. Selskap...

Tjenesteleverandører

Mepex Consult AS

Mepex leverer tjenester knyttet til rådgivning innenfor miljø, energi og prosjektledelse med hovedvekt på avfall i det norske m...