Skip to content

Her finn du arkiverte saker om medlemmer i fokus

Ennox Oil Solutions AS: Fra flørt med oljesand til cleantech gjennombrudd

Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. De ser at løsningene kan kombineres og gi helt nye teknologier og produkter. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen (Ennox Green Extraction) , løsningen for utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

Miljøbil Grenland: Myggen som bygger muskler

Det var godt synlig da Miljøbil Grenland første kvartal 2011 lanserte sin kursendring. Adm. direktør Bernt Ausland legger håndflatene mot hverandre og rister hendene som med terninger: «New deal».

Norner fester grepet om vekstambisjonene

Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

GLØR med sving på renovasjonsjobben

Renovasjonsselskapet GLØR på Lillehammer har fått sving på sakene. Det interkommunale selskapet med Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner på eiersiden, er kjerringa mot strømmen i en tid der kommuner stadig oftere velger å sette renovasjonsoppdraget ut på anbud. Selskapet ble stiftet i 1983, ble omdannet til IKS etter lovendringen i 2000, og har så langt lyktes svært godt med sin strategi.

Cambi skal bygge Oslos nye biogassanlegg

Cambi AS vant den ettertraktede kontrakten på å bygge det nye biogassanlegget til energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune. Cambi er valgt som totalleverandør av anlegget, og kontrakten er på ca 350 millioner kroner. Forbehandlingsløsningen skal leveres av Norsk Biogass.

Innovasjonspris tildelt Norsk Biogass AS

Norsk Biogass AS ble tildelt den nystiftede Innovasjonsprisen 2010 under avfallskonferansen som ble avviklet på Lillehammer denne uken. Foran mer enn 700 delegater fra inn og utland mottok oppfinner og partner Bjørn Bu prisen på vegne av Norsk Biogass.

Cambi bidrar til at England møter sine mål for fornybar energi.

Cambi AS har vunnet en ny kontrakt på rundt 200 millioner kroner i forbindelse med bygging av biogassanlegg i Manchester.

Storordre til Miljø-Teknologi AS

Utvikling og innovasjon gir resultater. Miljø-Teknologi fjerner lukt i fra Stockholms største kloakkrenseanlegg og fra en av verdens største fiskefòrfabrikker. Miljø-Teknologi er spesialist på å rense lukt og gasser. Ordreinngangen i de 3 første ukene på nyåret er på 10,5 mill NOK – tilsvarende fjorårets omsetning.

Proteus S. A.

Clean Bio-Processes for a Sustainable Future Every year, failure in environmental protection costs the industry and local authorities huge amounts of money. Protéus develops environmental bio-based protection measures that reduce costs and increase the industry competitiveness.

Geoenergi – Pengepumpe under jorden

Med et geovarmeanlegg, hvor grunnvarme transporteres og pumpes opp i bygget, kan bedrifter og privatpersoner mer enn halvere strømforbruket sitt. Til tross for flere suksesshistorier i Norge har teknologien fått liten oppmerksomhet blant politikere, næringslivsfolk og forbrukere. Månedens medlemsbedrift i Green Business Norway er selskapet Geoenergi AS som leverer komplette turnkey geotermiske anlegg. Selskapet ble etablert i 1999 av Rune Helgesen, og er i dag en av de ledende aktørene på det norske markedet.

Norsk Biogass AS

Norsk Biogass ble stiftet 1. juni 2006. Selskapets virksomhet bygger på en oppfinnelse gjort ved Norsk Biogassubstrat AS i Tønsberg.

Aquateam feirer 25 år som miljørådgivere

Den 1. mars 2009 var det 25 år siden Aquateam AS ble etablert som en knoppskytings bedrift fra Norsk Institutt for vannforskning. Green Business Norway har invitert adm.dir Bjarne Paulsrud til å fortelle om selskapet og spesielt belyse viktige trender og utviklingstrekk innenfor slambehandling.

Tata Motors satser på Miljøbil Grenland

Tata Motors vil gjennom sitt datterselskap, Tata Motors European Technical Centre, satse stort på Miljøbil Grenland AS. Gjennom en rettet emisjon i høst gikk Tata Motors inn på eiersiden for å industrialisere produksjon av bilbatterier og en konverteringslinje av biler til el-drift.

Tilbake til toppen